Exodus 90 - Wolność dla Mężczyzn

„Odkryj drogę do głębi ducha poprzez modlitwę, ascezę i braterstwo.”
Program Exodus 90 to nie tylko duchowe ćwiczenia. To podróż, na której każdy uczestnik odkrywa głęboką więź z Bogiem, a jednocześnie buduje solidne fundamenty do prawdziwego życia katolickiego. Każdy dzień programu to krok w kierunku głębszego zrozumienia siebie i swojego miejsca w Kościele.

iStock-1270958244-min

Modlitwa - Serce Programu

„Głębia duchowa poprzez codzienną rozmowę z Bogiem.”
Modlitwa to fundament Exodus 90. Codzienne spotkania z Bogiem poprzez Pismo Święte, refleksję i rozmowę, otwierają drogę do głębszego poznania siebie i Stwórcy. To czas, gdy uczestnicy Exodus 90 wyciszają zewnętrzny hałas, by lepiej słyszeć głos Boga w swoim życiu.

Asceza - Droga do Wolności

„Odnajdź wolność, wybierając życie w ascezie.”

Asceza w Exodus 90 to nie tylko rezygnacja z przyjemności. To świadome wybieranie drogi, która prowadzi do wolności od przywiązań. Przez umartwienia, takie jak zimne prysznice, posty czy ograniczenie korzystania z mediów, uczestnicy uczą się panować nad swoimi pragnieniami i kierować swoje życie ku wyższym celom.

iStock-1186094728(1)-min
iStock-1393761729-min

Braterstwo - Wspólnota i Wsparcie

„Razem silniejsi – wzajemne wsparcie na drodze do świętości.”

Braterstwo w Exodus 90 to nie tylko regularne spotkania. To budowanie relacji opartych na wspólnym dążeniu do świętości. Wspólnota, wsparcie, wzajemne rozliczanie się z postanowień, to wszystko tworzy unikalną przestrzeń, gdzie mężczyźni mogą rozwijać swoją wiarę i dzielić się swoimi doświadczeniami, wzajemnie się motywując.

Znaczenie Wspólnej Modlitwy

„Wzmocnienie ducha poprzez wspólną modlitwę i celebrowanie wiary.”
Modlitwa indywidualna to kluczowy element Exodus 90, ale równie ważna jest modlitwa wspólnotowa. Spotkania modlitewne, wspólne celebrowanie wiary i dzielenie się doświadczeniami duchowymi umacniają więzi między uczestnikami i otwierają serce na działanie łaski Bożej.
iStock-1485627047-min
iStock-1689706985-min

Wzrost przez Wyzwania

„Każde wyzwanie jako szansa na duchowy wzrost i wewnętrzną przemianę.”
Exodus 90 stawia przed uczestnikami wiele wyzwań, ale każde z nich jest okazją do wzrostu. To czas, aby nauczyć się widzieć trudności jako szanse, przeszkody jako kroki do celu i codzienne małe walki jako drogę do wielkich zwycięstw ducha.

FAQ

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o 11:00 wprowadzeniem i przywitaniem. Następują po nim sesje tematyczne skupiające się na różnych aspektach duchowego wzrostu i wyzwań, takich jak uzależnienia, asceza, przyjemność, i budowanie wspólnoty. Msze Święte, adoracja, czas na osobistą modlitwę, oraz integracyjne dyskusje w grupach wypełniają weekend, kończący się w niedzielę o 13:00 podsumowaniem i planami na przyszłość.
Tak, rekolekcje Exodus są zdecydowanie osadzone w tradycji katolickiej, co podkreślają codzienne Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu. Program Exodus90 powstał w katolickim seminarium duchownym i jest organizowany w wielu rzymskokatolickich parafiach na całym świecie.
Zabierz ze sobą potrzebne osobiste przedmioty, ubrania i Pismo Święte.
Główne cele rekolekcji to duchowy wzrost, przemiana życia poprzez ascezę i modlitwę, budowanie braterskiej wspólnoty, oraz przygotowanie uczestników do wprowadzenia Exodus 90 w ich codzienne życie.
Tak, ten konkretny program rekolekcji Exodus jest zaprojektowany specjalnie dla mężczyzn, skupiając się na ich unikalnych duchowych potrzebach i wyzwaniach.
Rekolekcje nie wymagają szczególnej kondycji fizycznej. Skupiają się głównie na aspektach duchowych, intelektualnych i wspólnotowych, chociaż mogą zawierać pewne ćwiczenia praktyczne czy aktywności integracyjne.
Exodus 90 to 90-dniowy program duchowy skierowany do mężczyzn, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i doświadczyć wolności od przywiązań. Program opiera się na modlitwie, ascezie i braterstwie, stanowiąc kompleksowe podejście do duchowego wzrostu.
W programie Exodus 90 mogą wziąć udział wszyscy mężczyźni, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem, wzmocnić samodyscyplinę i osiągnąć wolność od negatywnych nawyków i uzależnień.
Uczestnicy zobowiązują się do codziennej modlitwy, praktyk ascetycznych (takich jak post czy rezygnacja z pewnych przyjemności), oraz budowania wspólnoty i wsparcia w grupach braterskich.
Aby zapisać się na rekolekcje, wybierz dogodny termin i wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.

Tak, Exodus 90 jest otwarty dla wszystkich mężczyzn, niezależnie od ich wcześniejszego doświadczenia. Program jest zaprojektowany tak, aby krok po kroku wspierać uczestników w ich duchowym rozwoju.

Mężczyźni, którzy ukończyli program Exodus 90, zgłaszają wiele korzyści, w tym głębszą relację z Bogiem, wzmocnienie relacji z bliskimi, wzrost samodyscypliny oraz uwolnienie od negatywnych nawyków i uzależnień.